čtvrtek 19. ledna 2017

Drak, Kohout a Baba Jaga

V návazanosti na článek o Babě Jaze jsem zaznamenal reakce ve smyslu, že Baba Jaga (Čarodějnice) přeci nemůže být bez své mužské polarity a že by jí měl být cosi jako "mužský drak". Opravdu mi tato možnost připadala zajímavá a lákavá. (Dávalo by to smysl. Vždyť jinak nemá muž této energií čím v sobě čelit nebo vyjít vstříc.) Nedalo mi to a s kolegyní Michaelou Freyovou jsme se na toto téma konstelačně (bez kudrlinek, jak máme ve zvyku) podívali. Nuže, zde je výsledek.
Otázka první.

1. Skutečná polarita Baby Jagy

Stavíme do konstelace bod označený jako "skutečná polarita Baby Jagy" a jsme zvědaví, co se zde objeví.

Je jím Univerzální Duch.

Baba Jaga je obrácená dolů, ke kořenům Země. Duch je obrácen nahoru, k nebi. V tomto smyslu se jedná o protiklady, nikoliv však ve smyslu partnerském (horizontálním). Duch (ano, zhruba to, co Indiáni rozumění Manitouem), je kosmický, neosobní princip, který "sestupuje" shůry dolů a člověku (šamanovi), který projde dostatečnou očistou těla a ducha může poskytovat cosi jako neosobní, univerzální vhled.

Ptáme se jej, jak ze své perspektivy vnímá to, co nazýváme Babou Jagou? 

Říká zhruba toto: "V jádru Baby Jagy je v určité vrstvě obsaženo cosi jako Pluto, kosmický, transformativní princip, který je v jádru sám o sobě čistý (univerzální); nicméně většina dalších komponent Baby Jagy je z větší části tvořena osobními komplexy, pokrouceninami, zraněními, bolestmi, křivdami, emocemi, afekty, pudovými vrstvami a dalšími nevědomými obsahy té které lidské mysli a jejího podvědomí, které mají velkou tendenci se promítat do výsledků práce, pokud je tento princip používán bez dostatečné ochrany (protiváhy). V tomto smyslu vyvažuji a očišťuji vliv "Baby Jagy" od jiných faktorů, které mohou průběh (transformačních, šamanských, terapeutických) procesů kontaminovat.

Proto od pradávna Šamané všech dob vyhledávají očistu těla a duše v ústraní, v čisté přírodě, daleko od lidí, aby se důkladně připravili pro svou práci - nebo mě jiným způsobem vzývají a zapojují do procesu. Pokud nejsem přizván (nebo pokud Baba Jaga nemá jinou protiváhu na vyšší úrovni), hrozí vysoké riziko kontaminace vlastními nezpracovanými vrstvami, které se mají tendenci schovávat se za adorovanou "Babu Jagu". (Subjektivní kontaminace projdou posvěceny). Obrazně řečeno, pokud bude Baba Jaga něco vařit sama (bez jiného ochranného faktoru vyššího řádu), je to jako vařit polívku s pořádnou dávkou popela."

"Představuješ něco jiného pro muže a pro ženy?"

"Nikoli, jsem v tomto smyslu neosobní a ženy i muži, kteří dělají šamanskou práci, ke mě mají rovnocenný přístup."

"Mají k tobě přístup všichni lidé bez rozdílů? Jak k tobě mohou najít cestu normální lidé?"

Jsem skutečně užitečný především pro šamany (v nejširším smyslu všechny pracovníky tohoto typu), kteří se mnou spolupracují každodenně. S většinou normálních lidí se spíše setkáme jen jednou za život, např. když "bojovník" hledá vizi v horách a touží se se mnou spojit v nějakém důležitím zlomu v jeho životě.

V běžné rovině může být pro lidi užitečné dát si očistný záměr, jít do pořádné sauny, očistit si tělo a duši způsobem, který je pro ně dostupný. Nemělo by jít o žádné "šolichání ve vaně", mělo to mít svou hloubku, avšak v dnešních podmínkách asi není nutné pro běžného člověka pro očistu nutné chodit daleko do hor. Součástí očisty je to, že jdeme za svou vizí, cestou; neřešíme tedy v této části dne druhé lidi a vztahy s nimi a emoce, jež se k nim váží, protože nám jde o jasné vidění pro svou cestu.. (Výstup do hor, do osamění daleko od lidí, lze chápat symbolicky).

Děkujeme.


Nyní druhá otázka.

2. Co je onen partnerský drak, který si ženy představují, že patří k Babě Jaze?

Musíme se v tomto bodě smát, je tu nějaká "kulišárna". Ještě nevíme jaká, ale tu nějaký přikrytý "joke". Zdání je jiné, než esence.

Nejprve to zde vypadá jako drak. Navenek. Jakoby - "Ahh, to je ten drak, na kterého my jako čarodějky přece čekáme." Něco jako princ na bílém koni. Některé "Čarodějky" (kterým dominující Baba Jaga komplikuje vztahy a vrhá je do izolace) si to zdůvodní tím, že přeci čekají, až se objeví ten "pravý - dračí muž". Jen s mim mohu mít to pravé spojení. Jde ale (bohužel) jen o fantazii.

Když jdeme k jádru, co je za tím, obraz draka jakoby splaskne a promění se v Kohouta. Je krásný, naparuje se, je hrdý, blýskavý, jak kohouti bývají. Je plný sebeuspokojení.

Když se Kohout podívá na Babu Jagu, je mezi nimi bezprostřední silné propojení. Ale jaké? Asi jako Velká matka a jakýsi její magický služebník, něco jako když Čarodějnice mají kočku na rameni nebo Baba Jaga z Mrazíka vytáhne z chaloupky prasečí sáňky. Kohout je její spojenec, je jí přímo oddaný, ale toto spojení si on sám neuvědomuje. Pyšně si naparuje, vykračuje si, hlásá své "mužské" pravdy. Ale neví, že slouží této staré Čarodějnici. Jenže ona ví, moc dobře ví. Vodí si svého kohoutka, svého synáčka, jako na provázku.

O co jde v běžné rovině?

V běžné rovině jde o obvykle úspěšné, někdy poněkud narcistní nebo metrosexuální muže, kteří se rádi opájejí značkovými výrobky, drahými věcmi a automobily a jsou plní uspokojení ze sebe samých a náležitě to potřebují demonstrovat. Naparují se. Pohleďte, říkají. Jde jim především o prestiž. Za touto okázalostí se děje cosi, o čem nemají tušení. Jakoby za zdánlivou mužskou personou (mnohdy i výrazně maskulinní), jsou skrytě ovládáni svými matkami, manželkami nebo milenkami, které je spíše využívají. Na psychologické rovině jsou ovládáni svou animou (ženskostí). Z hlediska "Velké matky" jsou podchyceni přímo u volátka, aby na Zemi nemohla expandovat ryzí mužská energie. Na šamanské rovině může jít o muže, který (nevědomky) slouží Velké matce (starému matriarchálnímu kultu).

Kohout je totiž obrácen tváří ke Slunci a vypadá to, že slouží jemu (mužskému tvůrčímu principu). On sám je o tom přesvědčen a vytrubuje to do světa. Nicméně na hlubší rovině slouží ve skutečnosti noci (kolektivní Velké matce).

Více o tom, co zde rozumím Velkou matkou se dočtete v článku Michaely Freyové: Stín velké matky.

Kohout je tedy oním utajeným partnerem (spojencem) Baby Jagy.


A konečně, otázka třetí.

3. Skutečný Drak

Určitě už se třesete na to, co stojí za skutečným Drakem a jak to spolu s Čarodějnicí mají.

V bodě skutečného Draka jsou vjemy obrovské jangové síly vyššího řádu, která by (čistě hypoteticky, nikoliv reálně), byla schopná něco jako (naší) Babu Jagu smetnout odfrknutím.

Na reálné rovině se však Čarodějnice Drakem nenechá jakkoli zneklinit, protože ji vlastně ohrozit nemůže. Neexistují ve stejné rovině. Proto se nám v konstelaci Čarodějnice na Draka spíše se sebeuspokojením "gebí".

Drak představuje jangovou (sub)stvořitelskou energii, která se podílí (nebo spíše kdysi podílela) na vzniku a zániku planet. Můžete si představit nukleární detonace souhvězí, vulkány, skály, láva atp. Tyto obrazy sem patří - a často se k Drakům oprávněně malují a v naší fantazii nás napadají.

Jenže Drak (bohužel, alespoň podle této konstelace) není energie, s kterou se může normální smrtelník spojit a nějak ji ve svém životě používat (alespoň ne v této době).

Připomínat si Draka, jeho obraz a energii má však svou důležitost, neboť ve své představivosti nedáváme Babu Jagu na vyvýšený piedestal, ale uvědomujeme si, že i její (byť jakkoli mocná) síla je vůči Drakovi jen relativní - a Drakem to pochopitelně nekončí; i on je pouze článkem v ještě rozsáhlejší hierarchii kosmického řádu nebo chcete-li, mytologického pantheonu.

Obrazem Draka se tedy obraz Baby Jagy pro lidské vědomí relativizuje. V tom je jeho důležitá funkce. Obraz draka ve vašem prostoru jakoby říkal Babě jaze: "Calm down, take it easy."

Žádné komentáře:

Okomentovat