neděle 15. ledna 2017

Islám a Evropa

Stručné shrnutí výsledků dvou konstelací se dvěma nezávislými skupinami na téma Islám a Evropa.
Proč se nyní v médiích akcentují zprávy ohledně přistěhovalců do Evropy?

Určité vůdčí koncerny, industriální komplexy a banky, mají nyní zájem vyvolat šířící se strach a paniku, aby ospravedlnily budování ozbrojených a policejních složek, utahování Evropy pod jednotnou obruč. Evropa byla vždy metalurgickým kotlem slévání různých národů, byla jím odnepaměti a v tisícinásobné míře než dnes a bude jím vždycky. To je její přirozenost. Dnešní vlna přistěhovalectví je z dlouhodobého měřítka nepatrná. Jde o zrnko písku. Jde jen o to, že akcentování této zprávy v médiích drnkající na strunku strachu, paniky a xenofobie se hodí určité zájmové skupině (jejímž centrum je pravděpodobně Londýn, ale nejde o žádné mysteriózní spiknutí). Jde především o unifikaci Evropy, ospravedlnění zbrojení, zesílení kontroly a o odvedení pozornosti od toho, co se děje někde za tím vším - a to je příprava na válku. Zatímco se paní Vomáčková při otevření novin chvěje strachy, že z lesíka vyrazí zahalení nomádi na velbloudech, lační žen a krve, ty skutečné "válečné bubny" nejsou slyšet.


Psychologie muslimského muže žijícího v Evropě

První vrstva. Neotřesitelné sebevědomí na základě víry. Pocit vyvolenosti, nadřazenosti, jistoty. Evropan mu je vždy níže, dokud nepřijal JEHO pravdu.

Druhá vrstva. Když ji dotazujeme, nerudnost, hněv, nenávist, explozivní nenávist a destruktivita, která se nechce dát prolomit. Zahořklý vzdor. Vidíme zde silný vliv matky. Ženy stojí na druhé straně; nemůže k nim. Jedině k matce může.

Třetí vrstva. Pod tím vším obrovská slabost a nejistota na úrovni první čakry. Sexuální podvyživení, jež není dáno jen nemožností se sexuálně vybít, ale spíše neschopností od ženy čerpat při milování, mazlení, propojení. Není zde psychologický most k ženskému protějšku, po němž by mohla proudit výživa, kterou muž potřebuje od své ženy. Z toho pramení hluboké znejistění, bezmoc až ke zvracení, nesebedůvěra v sebe jako muže, jako když se podlamují kolena a nastává zhroucení. Tato vrstva vyvolává tlak na první - důraz a opora o víru a jedinou pravdu (pociťovaná na úrovni hlavy) - ta se opět zpevňuje, aby vůbec bylo o co se opřít. Jako kompenzace nejistoty je první vrstva posílena. Proto muslim nesnese jakéhokoli šťourání v jeho psýché - raději zahořkle nenávidí celý svět, než by padl do kolen a vyznal se ze své nejistoty a nevědění. Frustrace je tím palčivější čím více hledí na svobodné ženy na západě a jejich laskání s muži. Oni mohou - a já ne. I kdybych si ji vzal násilím, nedostane se mi "toho". Tyto obrazy jej hluboce ponižují. Připomínají mu, co sám nemá a nikdy mít nebude.

Tento mladík vnímá liberálně multikulturní přístup západního "starce" (na základě jakých si "humanitních hodnot") jako senilní slabost, jíž se směje do očí. Mladíka a starce dělí několik úrovní. Jsou od sebe příliš daleko. Mladík by potřeboval zpohlavkovat maskulinním trenérem v propoceném tílku - to je síla, jíž by rozuměl a jíž by respektoval. Teprve časem by mohl dorůst do kulturní úrovně, z níž by rozuměl optice humanistického starce. Pak by ji teprve s úctou ocenil. Humanistický stařík přešlapuje; cosi nedomyslel. V podstatě není schopen ze své úrovně k mladíkovi jakékoli akce; je bezmocný, a hlavně už je pozdě. Je pět minut po dvanácté. Může si už jen kroutit šediny a litovat, že nezakročil dříve. (Tento obraz ilustruje situaci s muslimy v západní Evropě, která se začala utvářet už několik desetiletí nazpátek). 


Jižní, Západní, Střední a Východní Evropa

Jižní Evropa slouží pro imigranty jako transitní, nemají zájem zde setrvat déle. Jihoevropané s imigranti sdílí vzdor a nenávist vůči Západu - Bruselu, jehož vnímá jako staršího, kárajícího bratra jedničkáře, který se za něj stydí, a proto mu dotuje dálnice a záchodky. Jihoevropan s imigrantem se zrovna nemilují, ale je zde spiklenecké srozumění: vpustím tě a jdi si zahnojit Brusel. 

Střední ani východní Evropa nejsou pro imigranty lákavé destinace, buď jen transitně nebo se zde usazuje velmi omezené množství. Vypadá to, že v budoucnu se (s reptáním Čechů) na území Čech usadí určité množství imigrantů na základě kvót z EU, které budeme muset "zkousnout", aniž by to ale napáchalo nějaké škody nebo zanechalo výraznější stopy do budoucna.

Střední Evropa (Od Polska dolů po Chorvatsko) se v konstelaci jeví jako neutrální zóna, která leží přesně na rozhraní západu (EU) a východu (Rusko). Z této pozice by mohla čerpat taktickou výhodu. Jde o poziční sílu. Namísto toho se upisuje západu do nevýhodné polohy postkoloniálního odbytiště pro šunt a levné manufaktury pro západ, který z této situace luxusně profituje. Střední i Jižní Evropa proto hledí na Západ se značnou nevolí. Snaha udržet sjednocený prstenec Evropy je ekonomicky užitečná především pro korporace sídlící na Západě. Namísto, abychom těžili ze své poziční síly, nastává absurdní situace, kdy díky dobře řízené mediální propagandě reptáme proti kvótám Bruselu ohledně přistěhovalců (které nemají fakticky žádný dopad), ale zcela dobrovolně ohýbáme před Západem hřbet na rovině industriálně-ekonomické (což má dopad tisícinásobný a promítá se do života každého z nás). 


Vnitřní reforma Islámu

Přijde ze strany žen. Ženy stále víc přicházejí do styku s informacemi a technologickými novinkami ze západu, probouzejí se v nich ambice dosáhnout v politice, vědě, obchodě svých vlastních pozic stejně jako muži. - I když nejprve to začíná právem na to dát si kafíčko s kamarádkami a kamarády. (Slovo "kamarád" rozpaluje manžela doběla. Moc dobře ví, co by takový "kamarád" asi tak chtěl! Přece to samé, co on sám.) Začíná to těmi nejprostšími svobodami. Těmi, které vidí v amerických telenovelách. V luxusních mobilech, tabletech a televizorech, jež jim jejich muži zakoupili, aby jim zajistili bezpečnou zlatou klec, z níž by neměly vycházet! - Muži si to v žádném případě nepřejí. Jsou (ke své škodě) zcela konzervativní a rigidní, chtějí ženu udržet v její tradiční roli. Změna postavení ženy mu sugeruje otřes základních jistot na kterých stojí celý Islám. Má pocit, že změna jedné cihličky rozloží celou zeď. A má svým způsobem pravdu. V konstelaci se objevuje bod, který má zájem na expanzi a moci islámu - jakýsi jeho egregor. Rád by byl první světovou mocností. Ten ví, že arabský svět musí růst a sílit technologicky, vojensky, finančně, na všech úrovních. Je velmi racionální. Uvědomuje si, že islámští muži, tím, že nedovolují angažování žen, zpomalují jeho růst. Posiluje proto ženy v jejich snahách. Potřebuje islámský svět kompetetivní a mocný. K tomu je třeba žen. Ženy sílí. Muži se chytají za hlavu. Jejich svět se hroutí. Mění se. Ženy promění islám zevnitř.

Je změněný islám ještě islám? Jak mocný bude pak?

1 komentář:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Připojte se k úspěchu - Spojte se s více než 4,000,000 investorů a obchodníků ze 170 zemí

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    OdpovědětVymazat