čtvrtek 19. ledna 2017

Drak, Kohout a Baba Jaga

V návazanosti na článek o Babě Jaze jsem zaznamenal reakce ve smyslu, že Baba Jaga (Čarodějnice) přeci nemůže být bez své mužské polarity a že by jí měl být cosi jako "mužský drak". Opravdu mi tato možnost připadala zajímavá a lákavá. (Dávalo by to smysl. Vždyť jinak nemá muž této energií čím v sobě čelit nebo vyjít vstříc.) Nedalo mi to a s kolegyní Michaelou Freyovou jsme se na toto téma konstelačně (bez kudrlinek, jak máme ve zvyku) podívali. Nuže, zde je výsledek.
středa 18. ledna 2017

Obchodníci s nostalgií


Na kurzu Astro Selfconnection jsme stavěli konstelaci na Pluto. A jak to s ním každý z nás máme. Se záměrem, aby konstelace byla co nejvíc obohacující pro nás pro všechny.

Vedle Pluta se objevila Země. Postupně jsme všichni stáli v jakémsi hloučku "obdivovatelů" a zírali jsme na Pluto se Zemí, nemohouc se odtrhnout. Nejdřív jsme vůbec nevěděli, co tam děláme a na co vlastně tak upřeně koukáme. Jenom jsme měli jakoby zamrzlé nohy a nemohli jsme z tohoto pole ven.

Pak začali Pluto a Země odkládat své masky. Země se vyloupla jakožto "Stará země", stará matka svých synů a Pluto se zde v tuto chvíli ukázal v jakési své roli kooperativního byznys-partnera, který to peče s ní. Mají spolu velký kšeft. Jen jsme ještě nevěděli jaký.

pondělí 16. ledna 2017

Modlitba pro mužeMytologie nového muže

Pure simplicityJaké jsou kvality mužské energie, která se pohybuje v souladu s novým paradigmatem?
 • nový muž nemá již více potřebu tvrdosti (k sobě i k druhým)
 • hledá, otvírá nové cesty pro lidstvo; prošlapává nové cesty, kudy mohou kráčet i ostatní; instinktivně hledá nové směry; cítí, kudy je dobře kráčet – pro sebe i pro ty, jež kráčejí v jeho stopách
 • instinkt „kudy jít“ je spojený s ukotvením v nohou a spodní částí trupu; muž se cítí být spojený se zemí skrze své nohy; tato část je průchozí (nejen) pro energie země a vede jej
 • lepší než slovo „zakořenění“ (směrem dolů) je slovo „propojení“ na úrovni životní energie; jeho tělem PROUDÍ živá energie, která ho spojuje se zemí, jakoby člověk byl mladým zeleným luskem, který je všude vyživován, může se všude cítit jako doma
 • pružnost, otevřenost směrem k zemi a k pohybu v realitě
 • cítí se bezpečně kdekoli se zrovna pohybuje
 • kvality, jimiž se vyznačuje nová mužská energie: pružnost, otevřenost, hledání nových cest
 • to nové je možno hledat, jen pokud „nevíme“; pokud „víme“, náš pohyb ze zastavil

Tajemství železa

Na konstelační skupině Omega v Ostravě, jsme mezi 4 klasické mužské archetypy (krále, bojovníka, milovníka a mága) přidali nový prvek - Železo. Zde je malý úryvek jeho projevu v konstelaci.neděle 15. ledna 2017

Král Žabák

Dnes tu pro vás máme stručný výklad pohádky Král Žabák. Můžete si ji připomenout zde: http://www.abatar.cz/pohadky/kral_zabak.htm


Holčička a dospělá žena

Jaký je rozdíl mezi holčičkou a dospělou ženou?

Úryvek z konstelace na ostravské skupině Omega (13.12.2015).


Holčička Lásku vyžaduje a udělá cokoli, aby ji od svého okolí nějak dostala. Zkouší zaujmout, být ve středu pozornosti, svádět, být roztomilá, manipulovat, dráždit, provokovat, vzbuzovat politování: udělá cokoliv, aby lásku získala. Holčička lásku nedává, ale snaží se ji získat na všech frontách. Proto jako partnera si vybírá Tatínka: někoho, kdo ji bude láskou zahrnovat, kdo ji bude hodně dávat, ale sám od Holčičky nebude příliš vyžadovat. Holčička bere, Tatínek dává, tak to chodí.

Když holčička vyroste a založí si rodinu, začne napodobovat svou matku nebo se snaží stát její opakem. Obrátí se z holčičky, která bere, na matku, která dává. Matka dává všem, ale pro sebe nechce nic. Na konci dne padá vyčerpáním a nedoceněností, zahořklá a zraněná. Přeci nepřestává doufat, že jednoho dne její okolí (partner, děti), její Velké srdce ocení a vrátí jí její lásku (energetickou investici zpět). Matka je vlastně obrácená holčička, holčička naruby, Velká holčička. Její srdce je jako okénko ve školní jídelně obrácené na výdej. Nikdo jí neřekl, v čem spočívá dospělá ženskost.

Cyril a Metoděj

K dnešnímu svátku Cyrila a Metoděje. Jakže to tehdy bylo?

Přepisuji malou konstelace na toto téma, která proběhla před půl rokem s pár lidmi. Je to jen malý příspěvek do mozaiky možného. Vítám další experimenty na toto téma. Překládám, jak vyšlo, bez cenzury.Sámova říšeHlavním městem byl Wogastisburg v severní části dnešního Rakouska.

Kupec Sámo byl skutečně inteligentní, moudrý muž obdivující se „slovanským“ ženám a mající sympatie k této části Evropy. Svou původní zemi (Franckou říši) vnímal už jako poněkud zkaženou, intrikánskou. Měl spoustu „slovanských“ žen a s nimi spoustu dětí. (Proč ty uvozovky, dozvíte se záhy.)

Jednoho dne za ním přišel zástup našich mužů, náčelníků a řekli mu „veď nás“. On tím byl zaskočen, neboť neměl takové ambice, ale zhostil se toho s pokorou. Nebyl ale králem, oni nepotřebovali tento druh královské síly, který měli sami ve své krvi; potřebovali spíše jeho neutrální vědomí, odstup, bdělost, inteligenci, vyjednavací schopnosti. Shodli se na něm právě proto, že nebyl z jejich řad; nebyl rozporný. Sámo znal válečné způsoby Franků a pod jeho vedením bylo odražení franských vojů, kteří v této krajině neočekávali žádný odpor, hračkou.

Dávná Lemurie

Slyšme onen starý příběh, tajemství dávné Lemurie, jak se nám vyjevil pomocí konstelace.
Obyvatelé Lemurie byli prý snědí, tmavovlasí, štíhlí, podobní dnešním Indům. Odívali se do bílých, volně zřasených rouch. Krajina jejich země připomínala velké, obrovské soustroví uprostřed oceánu. O světu za mořem (kde probíhala jiná, primitivnější úroveň vývoje, asi na úrovni šimpanzů) neměli ani tušení.

Žili převážně v krásných městech, kde dominovala bílá a zlatá barva. Měli všechno k dispozici, aby mohli prožít bohatý a pokojný život.
AtlantidaJednalo se o technokratickou civilizaci, jež se snažila prozkoumat všechny aspekty hmoty a energie. Hlavní hodnotou byla moc, technologie a vědění.

Příčinou zániku bylo překročení limitů: zašli v poznání hmoty příliš daleko v nepoměru k duchovnímu rozvoji lásky a vědomí.

Dnešní vědecký zápal je nesen stejně palčivým mefistofelským entuziasmem a můžeme skončit obdobně. Hlavní ochranou by mělo být, rozvíjet vedu jen tam, kde je motivem zkvalitnění lidského života.

Hlavní pás osídlení se táhl jako páteř složená z ostrůvku napříč Atlantikem od severu k jihu.

Civilizace byla kompletně pohřbena, aby nezůstal kámen na kameni, na dně atlantského oceánu. Není a nemá být po ní stopy.

Bohové a Bohyně starých Slovanů

Tentokrát se vypravíme do lesů a strání, kde se možná ještě pohybují slovanská božstva.

Zapomeňte, co jste kdy slyšeli o bozích. Nesnažte se je pochopit skrze to, co již znáte, nepodaří se vám to. Vymykají se kategorizaci a racionalizacím. Jsou to přeludy a síly z časů, kdy se lidé nebáli smrti, neboť ta byla návratem k zástupům milovaných předků, dětí, milenců a přátel. Take se nebáli plození. Z časů, kdy bohové byli šílení a nevyzpytatelní, aby lidem ukazovali, že šílení bardů a tanečníků je nejzdravějším a nejinspirovanějším výkřikem bytí. Z lesů, řek, jezer a strání se smějí našemu dělení na dobré a zlé. Smějí se našim bezpečným přihrádkám, našim králičím kotcům, v nichž se pohodlně schováváme před životem. A radují se z těch, kdož si roztrhnou košili a žijí odvážně a srdnatě jako lidé za starých časů.
Třetí Princ

Poselství pohádky

Třetí princ je příběhem, který ukazuje mužskou cestu ve třech úrovních vědomí. První princ je nejméně zkušený, druhý je o něco zkušenější, ale stále ještě ne dostatečně, aby dospěl do cíle, a třetí jako kdyby integroval zkušenosti svých dvou předcházejících bratrů. Jsou to jakoby tři vrstvy, tři folie přeložené přes sebe. Jsou to také tři roviny, které se nacházejí v psychice každého muže.

V našem výkladu, který vznikl jako výsledek konstelačního procesu, pracujeme se zjednodušenou podobou filmové pohádky Třetí princ, která je košatější, než Erbenův originál Dva bratři. Nerozebíráme všechny detaily děje, jde nám o postihnutí celkového smyslu pohádky.
Peníze a duchovno

Je v pořádku účtovat si peníze za „duchovní“ průvodcovství nebo služby? Nemělo by být všechno „duchovní“ zdarma?


To je otázka, kterou nám položila naše kamarádka a na kterou jsme se pomocí konstelace snažili najít co nejpřesnější odpověď.3D vize zemského organismu a nové paradigma (III/III)
Nyní změníme perspektivu. Vzlétneme nad zemský povrch na orbis planety Země. Odtud bychom mohli spatřit, že celá stratosféra je potkána 3D energetickými liniemi, které procházejí až hluboko do nitra Země. I tyto linie jsou nějak geometricky uspořádány. Existuje síť hlavních vertikálních „vysokorychlostních dálnic“, jakoby sloupů nebo výtahů, která přemosťuje orbit (respektive kosmickou periferii) s povrchem Země. Tyto vertikální dálnice jsou rozmístěny v rozích pomyslných šestiúhelníků pokrývajících plášť Země, takže viděno z odstupu by to vypadalo, jakoby Země byla pokrytá šestiúhelníkovitou pláství (resp. šesticípými hvězdami, které pokrývají celou zemskou slupku), kde v každém průsečíku šestiúhelníku stojí energetický sloup nebo trychtýř.

Síť meridiánů živé Země (II/III)V minulé části jsme si pověděli o základních energetických zdrojích, které působí na našem území. Jsou to zřídla, studny, orgány živé matky Země. Generují obrovskou koncentrovanou sílu, která je pro člověka těžko vnímatelná, i když by žil v samém jejím epicentru. Jsou to jakoby pulzující centra tvořící hmotnou realitu (ve smyslu promítání hologramu).

Mnohem přístupnější pro naše vnímání jsou vlákna, meridiány, která teprve tyto koncentrované síly prvního řádu rozvádějí, distribuují, podobně jako žíly v lidském těle rozvádějí základní sílu našeho srdce. Tím se dostáváme do popisu „druhé vrstvy“.

Silová centra Země působící v ČR a na Slovensku (I/III)


Pokud budeme postupovat od povrchu k hloubce, tak na vrchní vrstvě je Země pokryta mnoha objekty, které na člověka mohou nějak energeticky působit. Jedná se o objekty vytvořené z větší míry lidskou činností (např. kláštery, hrady). O úroveň hlouběji najdeme síť meridiánů, které geometricky (v pravidelné struktuře) pokrývají zemský plášť a rozvádějí energii Země podobně jako žíly v lidském těle. A ve třetí,  ještě hlubší vrstvě se nacházejí silová centra. Těmi naše (dnešní) povídání začneme.

Mapování situace na Blízkém východě

Popis hráčů na šachovnici Blízkého východu (12/2015)

Uprchlíci. Boj o životní prostor.

Co na tom u nás v Čechách máme pochopit?
V posledních 15 letech probíhá změna paradigmatu (paradigma shift), což lze připodobnit k výměně operačního systému. Nový systém je již k dispozici, ale umí dokonale simulovat a zachovávat funkce systému starého, podobně jako Windows umí emulovat předchozí MS-DOS, takže výměna se může dít pro většinu lidí nepostřehnutelně – zdá se, že starý systém stále běží a lze pro to kdykoli najít důkazy. Za vrstvou „již známého“ se však objevuje nové pole, nový prostor, nový rozměr, který již v rovině pravidel myšlení, limitovaného starým paradigmatem, postřehnutelné není.

Mýtus o Perseovi

Chtěli jsme se konstelačně podívat na symboliku mýtu o Perseovi - který putuje za Medůzou, aby osvobodil Andromedu ze spárů Krakena, zkrotí Pegase atd. (Analýza či amplifikace jednoho řeckého mýtu bez vztahu ke všem ostatním se podobá pokusu popsat velký ornamentální koberec analýzou jediného jeho vlákna.) Vyšlo nám, že se na tento příběh lze samozřejmě dívat z mnoha různých úhlů pohledu. Ale jeden z možných je, že v době vzniku tohoto mýtu se středomoří ocitalo ve specifické atmosféře, kterou se pokoušel na rozkmitaných perutích své rozvášněné obrazotvornosti zachytit právě slepý básník Homér.


Šlo mj. o mocenský střet, zápas mezi několika frakcemi, které v té době bojovaly o rozparcelování světa – v zemi i nad zemí, venku i uvnitř. Bylo jich pět. (Pět se mimochodem řekne řecky „penta“, což je slovo, které dodnes používáme pro označení některých mocenských uskupení.) Ve stručnosti si řekneme, o jaké frakce šlo. Z podoby dnešního světa si lze odvodit, jak tento souboj Titánů tehdy dopadl a že stále v různých variacích pokračuje.

Na psychologické rovině jde o pět archetypů moci nebo o pět symbolických řádů, které nějak interpretují svět a které můžete na úrovni určité inklinace zaznamenat i v sobě. Svět nemusíte ovládnout vojensky jako Alexandr nebo Napoleon, ale lze tak možná učinit expanzí symbolického řádu - toho, v co lidé věří a co žijí, protože to považují ve své mysli za skutečnost. Tento způsob vlády je možná daleko účinnější. Lidé na ní participují automaticky a bez pochybování, aniž by od této interpretace reality (brýlí) byli schopni odhlédnout. Jako se cítí ryba ve vodě, jako pták ve vzduchu, tak lidé žijí v daném symbolickém řádu (kultu, víře, soustavě memů, matrixu) apod., aniž by o tom měli potuchy.

Souboj Titánů lze interpretovat i jako souboj pěti paradigmat v období tzv. temné, předklasické antiky (12-9.st. př.n.l.)

Perseus symbolizuje cestu jednotlivce, který kráčí vlastní cestou, navzdory jakémukoli mocenskému zápolení své doby. To je pro cestu hrdiny podružné. Žádná doba není tak zlá, aby nebylo možné kráčet hrdě po vlastní cestě. V každé době budou probíhat boje, na něž nemáme vliv. Podmínky světa by se neměly stát výmluvou, proč nám něco nejde nebo proč něco nemůžeme.

Malá mořská víla

Symbolická interpretace pohádky na základě konstelačního vhledu


Dnes nás čeká pohádka v barvě hluboké modři. Je jí Malá mořská víla.

Jejím hlavním tématem, ať se to zdá jakkoli paradoxní, je plodnost a neplodnost. (Kdybyste byli tvůrcem všech pohádek světa, mohli byste nalézt výmluvnější symbol pro neplodnost, než nohy srostlé k sobě proměněné ve studený rybí ocas?) Všechno si ale popořádku vysvětlíme.

Malá mořská víla představuje určitý typ ženy, popřípadě muže s velmi převažující ženskou energií. Tento typ je charakterizován specifickým způsobem cítění, prožívání vztahů a vztahem k dětem (rodině/potomstvu).

Od pasu nahoru je malá mořská víla spojena se světem lidí, který miluje a obdivuje. V pohádce je to vyobrazeno tím, jak mořská víla sedává na skále na pobřeží a pozoruje bujarý ruch princových oslav a dovádění. Její srdce pro tento svět bije, je do něho tajně zamilovaná (ale před obyvateli mořského království musí tuto zapovězenou vášeň tajit). Přitom ale na břeh nemůže. Od pasu dolů je rybou.

Co to znamená? Na sexuálně-instinktivní rovině, na úrovni prvních dvou čaker, přijala způsob chování a prožívání, který je velmi archaický, který sahá do dávnověku evoluce a koresponduje s říší ryb, přesliček, korálů a plavuní, kde platí ještě jiné zákony rozmnožování a zachování života. (Jde dokonce ještě o starší stádium evoluce, než je tzv. ještěří nebo plazí mozek). Zde je jednotlivec ničím, důležitý je celek, druh, velko-rodina. Jedinec je připraven kdykoli přinés OBĚŤ a obětovat svůj život pro blaho celku. Na této úrovni na tom není vůbec nic tragického ani dramatického, je to přirozené a logické. Jedna buňka je ztracena, ale celek těla je posílen a regenerován. Nikdo tím netrpí.

Sedmero Krkavců - poselství pohádky

Příběh ženské magie, mužské síly a síly srdce


Inspirován krásným pohádkovým filmem Alice Nellis Sedmero krkavců, který nedávno běžel v kinech, říkal jsem si - tam je něco tak hlubokého, to ani nemá cenu přemýšlet, tam je nějaká hloubka, kam se rozumem nedá ani dostat - a těšil jsem se, až na to někdy postavíme konstelaci. A stalo se. Letos v létě na naší prázdninové konstelační škole, kde na to bylo dostatek lidí - téma se z nepřeberných vylosovalo a konstelace proběhla.

Pokud jste na filmu nebyli a chcete si pohádku připomenout, než se pustíte dále, tak plnokrevná pohádka Boženy Němcové je k přečtení zde. A o poznání stručnější verze bratří Grimmů tady.

Přepis konstelace je v tomto případě trošku oříškem. Pohádka má totiž vícero časových rovin, které fungují jakoby nad sebou, ve vícero patrech, a příběh není jednoduše lineární: z bodu A do bodu B. Pohádka začíná uprostřed "zakleté" situace a klubko sahající do minulosti je třeba teprve rozmotat.

To je první důvod - a druhý důvod je, že ústředním motivem je téma k výkladu sice fascinující, ale z racionálního, natož vědeckého pohledu, poněkud ošemetné - totiž magie. Sice všichni víme, že čarování do pohádek tak nějak patří, ale pokud by nám někdo měl začít vykládat, že magie by se nějak mohla týkat i našich běžných životů, začnou se většině čtenářů nejspíš ježit chlupy (nebo snad některým černé peří?)


Nechceme totiž pohádku vykládat jako esoterně, metafyzicky, hermenauticky ani jungiánsky. Výklad by sice zabral desítky stran, a proti výkladu by těžko někdo mohl něco namítnout - asi by to bylo pro "hledače tajemství" zajímavé čtení. Vyskytovaly by se v něm triádovité vztahové vazby, odkazy na číslo tři a sedm, Slunce, Lunu a Vítr - a na Smaragdovou desku Herma Trismegista. Ne, chceme zůstat u odkazu, který má pohádka říci nám, moderním lidem, v dnešní době. 

Islám a Evropa

Stručné shrnutí výsledků dvou konstelací se dvěma nezávislými skupinami na téma Islám a Evropa.
Proč se nyní v médiích akcentují zprávy ohledně přistěhovalců do Evropy?

Určité vůdčí koncerny, industriální komplexy a banky, mají nyní zájem vyvolat šířící se strach a paniku, aby ospravedlnily budování ozbrojených a policejních složek, utahování Evropy pod jednotnou obruč. Evropa byla vždy metalurgickým kotlem slévání různých národů, byla jím odnepaměti a v tisícinásobné míře než dnes a bude jím vždycky. To je její přirozenost. Dnešní vlna přistěhovalectví je z dlouhodobého měřítka nepatrná. Jde o zrnko písku. Jde jen o to, že akcentování této zprávy v médiích drnkající na strunku strachu, paniky a xenofobie se hodí určité zájmové skupině (jejímž centrum je pravděpodobně Londýn, ale nejde o žádné mysteriózní spiknutí). Jde především o unifikaci Evropy, ospravedlnění zbrojení, zesílení kontroly a o odvedení pozornosti od toho, co se děje někde za tím vším - a to je příprava na válku. Zatímco se paní Vomáčková při otevření novin chvěje strachy, že z lesíka vyrazí zahalení nomádi na velbloudech, lační žen a krve, ty skutečné "válečné bubny" nejsou slyšet.

Mapování viny a jejích dopadů pro lidstvo v průběhu času, její příčiny a integrace

"To, co je v člověku nejvyšší, je tvůrčí nevinnost. Je to propojení nevinnosti, tvořivosti a sexuality." (Úryvek z konstelace)
August Rodine
Téma viny se v naší konstelační práci objevovalo často jako kámen, o který se zadrhává lecjaká jinak prubířská kosa - jako blok nad bloky. Měli jsme potřebu se na toto téma podívat zevrubně a skrz naskrz - nevinným okem konstelace, nezatíženým náboženskými a psychologickými konstrukty.

Na úvod bych rád řekl vlastně pointu celého pátrání - nemělo by jít o "samoúčelné šťourání se ve vině", ale naopak o její integraci, o návrat do naší nevinnosti, celistvosti a osobní síly. Přičemž na druhou stranu - vytěsnění viny - a její projekce navenek a přehazování viny jako horkého bramboru není totéž, co stav nevinnosti.

O čem následující přepis konstelace pojednává?
 • Neměli bychom se dát ovlivnit psychologickými a duchovními směry, které nás v tématu (komplexu) viny fixují a limitují nás v našem vývoji a pohybu vpřed. Patří sem kupodivu například i psychoanalýza. Tomu je věnována část 1. Zkusme nahlédnout, že vina je stále ještě v postkřesťanském světě mocenským nástrojem - obojkem, jímž je jeden smýkán do kolen a druhý z toho těží. Na které straně chceme stát my? Chceme vědění používat jako nástroj moci nebo jako nástroj osvobození?
 • V části 2 se k tématu viny přiblížíme pomocí mytologické a geografické metafory. Od obrazu Adama a Evy se přes Michelangelovu fresku dostaneme až k postkoloniálnímu dědictví viny v západní Evropě a k tomu, čím nás vlastně dráždí islám a proč se vůči němu vlastně cítíme tak bezmocní.
 • Ale pokud se chcete zaměřit na to podstatné a přínosné, přeskočte v článku rovnou k části 3. Ta je věnována tématu, jak pocity viny integrovat. Vina je zde definována jako složitý shluk psychologických mechanismů, které člověku zabraňují spočinout a regenerovat se ve vlastním energetickém zdroji.
 • V části 4 se zaobíráme tématem sado-masochismu jakožto módu bytí.
Vzhledem k složitosti a rozvětvenosti tématu doporučuji si článek přečíst vícekrát - skládá se z mnoha propletených nitek. Příjemné počtení.

Nejhlubší význam zimního slunovratu a vánočních svátků

Z jakých dávných proudů se slévají tradice dnešních Vánoc? Postavili jsme na toto téma konstelaci. Jak uvidíte, jedná se o prolnutí několika různých rovin, jež se odrážejí na hladině dnešního kolektivního vědomí. Můžete si z těchto proudů vybrat cokoli, co vás bude inspirovat.


Příčiny homosexuality


Přinášíme stručný přepis konstelace na téma mužské a ženské homosexuality a možných příčin, které s ní souvisí. Berme jej prosím jako drobný příspěvek do diskuze a střípek do širší mozaiky experimentálních poznatků, ne jako celou a jedinou pravdu. Homosexuální orientace má zřejmě největší souvislost s vazbou mezi dítětem a jeho rodiči, především matkou. Mužská a ženská homosexualita jsou však dva odlišné světy.

Krize na Ukrajině z pohledu konstelací

Podívali jsme se konstelačním multi-perspektivním pohledem na situaci, která právě probíhá na Ukrajině. Výsledky jsou překvapující a poněkud na hranici žánru science fiction. Přesto jsem se rozhodl, že je zveřejním bez cenzury tak, jak se v konstelačním procesu objevily.


Oficiální ukrajinská vláda. Nemá takřka žádnou kontrolu nad situací, chvějí se jí nohy, její moc je čistě papírová. Může však vyjednávat ze západem a ovlivňovat média. Z toho jediného má oficiální ruská vláda trochu bobky (co zase západu "natroubí").


Moravské ženy

Morava je krásná země. A miluje slunce. Všecka se k němu nachyluje. Nejvyšší hory má na severu, největší nížinu na jihu. Uprostřed se zvedá divuplný kras; v něm duní krápníkové jeskyně a zejí hluboké propasti.

Všechny vody moravské země ubíhají po svahu k jihu. Teprve na samých hranicích se řeky spojují v jeden mohutný proud. Právě onen kras to nepřipustil dříve. Kras rozděluje Moravu na dvě veliké kotliny: v západní polovině země sbírá všecku vodu křivotoká Dyje, východní polovina dává svou vodu řece Moravě. Obě řeky se pak sbíhají daleko na jihu v krajině bažinaté. Samo pradávné jméno "Morava" znamená "Mokřinu".

Takovými slovy začínají Lovci Mamutů od Eduarda Štorcha. A vskutku, takovou atmosféru měla i naše konstelace na Moravu. Jako bychom se ocitli v úplně jiné mytické krajině než tomu bylo v Čechách. Jakoby zde kořeny osídlení krajiny sahaly až kamsi k Věstonické Venuši a i symboly, které jsme vybírali jako zástupce ženských bodů, něco takového připomínaly: byly to velké popínavé rostliny v květináči plných vody, takže lístky i voda poznenáhlu začaly měnit podlahu v jakousi živoucí mokřadu. Hledání bodů se dělo pohybem těla pozpátku a ve spirálách, což naznačovalo, že je ve hře několik moravských epicenter, která jakoby ohýbají konstelační pole a po té se interferenčně skládají do vektorových průmětů všech těchto sil naráz.

Konkrétní podoba živlů v Čechách a jejich harmonizace


Byli jsme zvědaví, jak bude vypadat situace v České republice, zobrazená archetypální optikou živlů skrze konstelační proces.

Ukázalo se, že 65% Čechů je nejvíce spojeno s živlem vzduchu, 20% vody, 10% ohně a 5% země. Vzduch a voda jsou pro nás živly snadno přijatelné, zatímco živel ohně a země vytěsňujeme nebo je vnímáme problematicky.

30% procent lidí vidí skutečnost relativně čistě a pravdivě a jsou otevření změnám (což není vůbec málo), kdežto 70% se nachází v duševním (názorovém a myšlenkovém) chaosu a setrvávají spíše v apatii, rezistenci a stagnaci. 

Hlavní příčinou stagnace však není nedostatek bojovnosti, jíž snad oplývali dávní Husité, avšak jakési rigidní zatnutí se pro pracovní povinnosti, jež nám už dávno nedávají žádný smysl (a což díky naprosto absurdní výchově a kontaminovanému vzdělávání považujeme za morálně správné), snaha vše vydržet a ustát děj-se-co-děj, vyloučení smrti a její přirozené dynamiky ze života a v důsledku toho všeho celkové ztvrdnutí srdce znemožňující živé proudění energií mezi lidmi.

O tom, jak z toho ven a jaký poklad se mezi námi ve skutečnosti skrývá, pojednává následující přepis konstelace.

České ženy


Byli jsme zvědaví, jak se v dnešní době cítí ženy v České republice a postavili jsme v našem konstelačním kurzu (Omega) na toto téma jednoduchou konstelaci. Umístili jsme do prostoru čtyři body reprezentující základní ženské archetypy: 1) dívka / panna / mladá žena (Puer, Koré), 2) matka / žena středního věku, 3) Velká Matka / Babička / světlá stránka mateřského archetypu, 4) Temná bohyně / Hekaté / Kálí / Pluto / Morana / temná stránka mateřského archetypu).


Světová náboženství a vztah mezi mužem a ženou

Tato konstelace vznikla z čisté zvědavosti. Chtěli jsme se podívat, jak vypadala jednotlivá náboženství kdysi a jak vypadají dnes - jakým vývojem prošla a jací vlastně byli ve skutečnosti její "zakladatelé" - Buddha, Ježíš, Muhammad? Budou informace, které se dozvíme z konstelací, korespondovat s tím, co se o nich historicky traduje? Také jsme byli zvědaví, jak se jednotlivá náboženství vztahovala k mužům a ženám? Nakonec se ukázalo něco, co bychom dopředu jen tak nepředpokládali. 

Skrze koho je vládnuto světu? Skrze muže či ženu?

Níže zveřejňuji (nedokonalý, přibližný, zjednodušený) přepis / interpretaci konstelačního procesu ze dne 24. 7. 2013. (Více o metodě individuálních konstelací naleznete zde.) Předem bych rád upozornil, že následující text je výsledkem skupinového experimentálního procesu a má metaforický charakter. Nejedná se o vědeckou práci nebo religionistickou studii, spíše o přepis skupinového procesu připomínajícím malé divadelní drama (performance). Jeho obsah může být poněkud kontroverzní, bláznivý nebo šokující; přesto si myslím, že stojí za to jej publikovat. Také neobsahuje detailní vysvětlení a zdůvodnění všech naznačených fenoménů, spíše "zjevuje náznaky" vypovídající o kolektivních procesech v lidské psýché.

Prastaré kultury na českém území (Keltové, Germáni, Slované)

Konstelační síť
Zajímalo mě, jak se různé kultury na našem území podílely na utváření dnešní české identity. Proto jsem si na ně postavil malou konstelaci (viz. obrázek vpravo).

Konstelaci jsme prováděli na vrchu Plešivec, kde se nachází zbytky prastarého osídlení z doby bronzové, které zde prý zanechala tzv. Knovízská kultura. Zde jsou (subjektivní) vjemy, pocity a vhledy, které jsme v jednotlivých bodech zakoušeli:

Knovízská kultura
 • vidění, že jsem "nad oblaky", "na Olympu"; povznášející pocity: euforie, svoboda, energetizace
 • stejné vjemy jsem na pociťoval na Plešivci od určité vrstevnice výše, kde jakoby působila jakási energetizující zóna "nad Čechami", kde z vás všechny starosti a únava padnou a vy je necháte "kdesi dole"
 • místo mi pocitově připomínalo Delfské orákulum fungující v rámci širšího středoevropského prostoru doby bronzové, kam mohou panovníci i smrtelníci chodit žádat o moudrou radu a "vhled nebes"
 • pro ty, kdo se orientují v astrologii, bych použil označení "jupiterská energie"

sobota 14. ledna 2017

Staré a nové paradigma

Běží svět podle jiných pravidel hry než kdysi? Co je jinak? 
Byli jsme zvědaví, zda-li a jak se dnešní svět mění. Zda se mění nějaké hlubší nastavení pravidel hry v převratné době, v které nyní žijeme. Dala by se tato změna nějak zachytit pomocí konstelační techniky? Konstelace, která proběhla, byla úžasně hlubokým zážitkem pro všechny zúčastněné. Nicméně: podaří se mi tento zážitek nějak srozumitelně předat? Podaří se mi zachytit něco z onoho nezachytitelného – onoho mávání motýlích křídel, která se chvějí za oním velkým pohybem světa, jehož jsme všichni živou součástí jako smítka barevného pigmentu tvořícího jejich ornamenty? Jaký ornament lidstvo utvářelo v minulosti až po dnešek? A jaký je ten nový obrazec, který se poznenáhlu vynořuje v poloprůsvitné fólii přes něj? A budeme je umět rozlišit?