neděle 20. května 2018

Vztahy uvnitř Spiral Dynamics - (něžný) masakr civilizačních vrstev v nás samých


František Kupka: Kosmické jaro

Pokusili jsme se rozehrát jednotlivé vrstvy Spiral Dynamics ve větší konstelaci, kde každý člověk vždy představoval jednu vrstvu, mohl vnímat sebe sama a současně vztahy ke všem ostatním vrstvám. Po té jsme si role prohodili, takže každý člověk si mohl vyzkoušet vjemy ve všech vrstvách. Tím jsme získali široké spektrum vjemů, které uvnitř tohoto systému vyvstávají. Můžeme tento příspěvek brát jako oživující doplnění původního konceptu. (A také jako systemickou esej nad stavem dnešní civilizace: jako jsme rozdělení my uvnitř sebe, tak je rozdělená naše společnost, vnitrostátně i geopoliticky.)

úterý 15. května 2018

Inanna a Ereškigal

Podle babylónského mýtu jsou Inanna a Ereškigal komplementární protiklady ženskosti, které k sobě hledají navzájem cestu.

Postavili jsme na toto téma malou konstelaci.
pondělí 23. dubna 2018

Uran v býku (2018-26)

15. května se nám URAN přehoupne ze znamení Berana do znamení Býka. Jaké změny tím pro nás nastanou? Se skupinou Astro Selfconnection jsme se na toto téma konstelačně podívali.
pátek 23. března 2018

Český tavící kotlík - naše genetická rodina

Co to geneticky znamená být Čechem?
Jsme opravdu Slované?

Na workshopu Kořeny mé krve (23.3.2018) jsme se konstelačně podívali na genetické složení dnešního českého národa. Stručně vás seznámím s výsledky konstelace. (Veškerá procenta a historická data jsou pouze orientační. Nejedná se o výsledky vědeckého výzkumu, ale o hypotetické fenomenologické mapování prostřednictvím konstelací. Výsledek naší konstelace může kdokoli libovolně prověřovat, experimentovat s jinými skupinami a porovnávat.)pondělí 22. ledna 2018

Duel Zeman - Drahoš

Cílem konstelace není předpověď budoucnosti (která je v našich rukách a spočívá v naší svobodné volbě), ale metaforické zobrazení současné situace.


Zeman: vjemy – síla v pazourech, zakotvení dole. Menší síla než kdysi, ví, že jeho pozice není tak pevná jako kdysi, ale stále ještě sebejistota, duelu se vůbec nebojí, je naprosto v klidu. Obrazově: medvěd grizzly s prackama, co se oženou a skolí kohokoli. V kapse ještě pár es s nejhorší špínou, kdyby bylo potřeba, tak to vytasí. Má pocit, že Drahoše vykostí s přehledem, v klidu, pár dobře mířenými údery pazourů; není to pro něho žádný soupeř. Musel by to být někdo, kdo by po něm šel jako vzteklý pes, mířil by rychle a přesně na komoru a neuhnul by ani o píď. (Někdo z ostatních kandidátů by ho mohl více ohrozit, ale Drahoš je z jeho perspektivy hodně lehká váhová kategorie).

Drahoš: pocity nejistoty, neklid, nemá se o co v sobě opřít. Z duelu má strach.

pondělí 8. ledna 2018

Kdo vládne astrologickému znamení Vah? Eris, srdce a stradivárky.


Astrolog Antonín Baudyš nedávno (4.1.2018) zveřejnil na facebooku informaci, že dle jeho názoru je novým vládcem znamení Vah planeta Eris. (Oproti tradičnímu vládci Venuši, jež má vládnout znamení Vah a Býka).

V rámci bádání a prověřování hypotéz jsem přizval kolegu Štěpána Tušjaka, abychom tuto možnost prozkoumali skze konstelace a dozvěděli se, jak se to nyní s vládcovstvím znamení Vah má a zda na této úrovni dochází k nějakému vývoji - či případnému střídání vládců.

Body, které umisťujeme do první konstelace a z jejichž perspektivy se díváme na situaci:
 • znamení Vah, jak je tradičně chápáno
 • starý vládce znamení Vah
 • nový vládce znamení Vah
 • Země
 • proč (a jestli) dochází k výměně vládců
 • celkový Vývoj na Zemi a veškeré změny s tím spojené
Body, které umisťujeme do druhé konstelace:
 • Eris v astrologii
 • Eris jakožto archetyp působící uvnitř jedince na psychické úrovni
 • Astrologie (v tradičním západním smyslu)
 • Váhy (archetypální energie astrologické znamení)
 • Beran (archetypální energie astrologické znamení)
Nyní se vás pokusím seznámit s vhledem vycházejících z obou konstelací.

pondělí 11. prosince 2017

Moc a vývoj ve věku Býka, Berana, Ryb a Vodnáře

Postavili jsme menší konstelaci na stručnou charakteristiku jednotlivých etap Platónského roku.  Pokusíme se v jednoduchosti vystihnout amosféru těchto věků (eonů). Jednotlivé etapy se prostupují a prolínají, nejsou mezi nimi jasné předěly (prostupují se jako přes sebe položené litosferické desky). Jeden eon by měl trvat 2150 let. Všechny etapy můžeme zároveň vnímat jako paralelní vrstvy stále působící v naší psychice.


Věk Býka


Hlavním zájmem je zde zemědělství a úroda, případně starost o domestikovaná zvířata. Lidé žijí ve skupinách, kde moc je distribuována relativně rovnoměrně. Nejsou zde ještě tolik patrné majetkové (sociální) rozdíly. Jednotlivec není tak důležitý jako kmen, skupina, jíž se jednotlivec celkem ochotně přizpůsobuje (aniž by to vnímal jako újmu - hlavně, že je dost ve společné sýpce). Nelze sice říci, že by většina lidstva v této době žila kdovíjak šťastně a bezstarostně - na druhou stranu: přežít se prostě nějak dalo. Většina lidstva, která neměla bojovou náturu, si mohla jakž takž "hospodařit" v rámci své komunity.

Ke konci tohoto období lidé tuší změnu k horšímu, atmosféra houstne směrem k boji. Příchází destabilizace, chaos. Krajem se valí nové hordy, národy se stěhují, sílí nejistota. Ukazuje se, že usazené "míruplné komunity" nepřežijí. Rodí se poptávka po silných vůdcích (alfasamcích), kteří převezmou vedení nad jednotlivými kmeny. Velké kmeny (masy nerozlišeného obyvatelstva) se nyní silně diferencují (odštěpují, zabarvují, rozpadají na menší klany). Schopnosti náčelníka nyní rozhodují o přežití celého kmene.

Templářský příběh


"Čoveče, Vojto, já když vidím ty fráterníky, mě se cuká kudla v kapse," říká mi kamarád (kterému nyní budu říkat Jan) toho večera před svou konstelací.

Druhý den si na lísteček se zadáním pro svou konstelaci napíše. "Já a templáři".

Poodkrýváme příběh toho, co se kdysi stalo.

V konstelaci se před námi objevují tyto prvky - svědkové to kdysi dávné události: Templáři, Děti, Panna, Pes, Zázemí, Hrad, Oheň a Rubikon.

V bodě templářů se tyčí mocná autorita. Svou sílu vyzařuje do prostoru. Mezi Janem a templáři se vznáší mocné pouto. Jan se vrhá k nohám templářů. V rukou svírá meč, který položí před sebe, hlavu pokládá na zem v tichém dojetí, jakoby se skláněl před Mistrem.

"Náš slib stále platí, nezapomeň. Jsi nám povinován poslušností. Stále, i v tomto životě, svíráš náš meč. Do řádu jsi vstoupil dobrovolně a složil jsi přísahu věrnosti. Vzdal ses svobodné vůle ve prospěch regulí řádu."

Z rohu místnosti se začne ozývat nářek. Děti, zahalené šátkem, zoufale pláčí.


úterý 27. června 2017

O třešničce na dortu


Že lze v konstelačním procesu užít nejen archetypů (astrologické konstelace) nebo blízkých lidí (rodinné konstelace), ale i kvalit a symbolů jako "plech", "železo", "pampeliška" nebo "třešnička", bych rád ilustroval v tomto textu.

Na minulém Astro Selfconnection jsme zkoušeli tento experiment: umístit do konstelačního pole bod nazvaný "třešnička na dortu, ať je to co je to". Nevěděli jsme dopředu, co to bude. Bude třešnička korespondovat s prvky horoskopu jako je bod štěstí, Venuše, Jupiter...? Kdepak, ukázalo se něco jiného...