neděle 15. ledna 2017

AtlantidaJednalo se o technokratickou civilizaci, jež se snažila prozkoumat všechny aspekty hmoty a energie. Hlavní hodnotou byla moc, technologie a vědění.

Příčinou zániku bylo překročení limitů: zašli v poznání hmoty příliš daleko v nepoměru k duchovnímu rozvoji lásky a vědomí.

Dnešní vědecký zápal je nesen stejně palčivým mefistofelským entuziasmem a můžeme skončit obdobně. Hlavní ochranou by mělo být, rozvíjet vedu jen tam, kde je motivem zkvalitnění lidského života.

Hlavní pás osídlení se táhl jako páteř složená z ostrůvku napříč Atlantikem od severu k jihu.

Civilizace byla kompletně pohřbena, aby nezůstal kámen na kameni, na dně atlantského oceánu. Není a nemá být po ní stopy.

Atlanťané nebyli zemského původu, byla to vesmírná rasa, zemi si vybrali jako záložní kolonii. Byli to projektanti flóry a fauny na zemi - jako genetičtí zahradníci.

Jejich hlavním mottem bylo poručíme větru, dešti. Chtěli ovládat veškeré tvoření hmoty. Moment zániku začal s tím, že začali sami sebe považovat za nadřazené bohy.

V době jejich působení existoval paralelně druh homo sapiens, jenž byl využíván jako pracovní síla. Atlantane lid vnímali jako zranitelné naivní ovečky, ochotně k porobeni a spolupráci.

Zbytky homo sapiens, kteří přežili potopení souostroví zavdaly vzniku legendy o Noemově arše.
Ke křížení druhů pravděpodobně nedocházelo.

Byli schopni mutovat DNA, vyrábět různé tělesné formy a měnit tyto formy během jedné existence (stěhovat vědomí z jedné formy do druhé). Byli schopni imitovat vzezření člověka, ale jejich původní forma byla něco jako "mořský ještěr", ale ne pozemský.

Jejich podstata byla silně mentální a volní (mysl + vůle). Emocionalita byla potlačena, jako slabost a zranitelnost.Lidem záviděli radost a lásku, ale pro jejich strategicky válečné myšlení nebylo výhodné tyto kvality rozvíjet.

Bojovali a rivalizovali s jinými civilizacemi ve vesmíru.

Uvažovali v galaktických souvislostech, zemi chápali jako pouhý bod ve vesmíru.

Dnešní astrologie je v základu totožná s jejich, ačkoli jejich astronomické znalosti byly s námi nesrovnatelné.

Duše někdejších Atlanťanů nesou astrologickou signaturu Saturn + Pluto, se zesílenou převahou jangovych, mužských znamení. Hlavní je výrazný vliv Saturnu (kozoroha) na druhém místě Pluta (štíra) při celkovém jangovem ladeni. (Jde jen o obecné indikátory, nelze mechanicky konstatovat, ze každý s takovým horoskopem byl Atlanťan). Prosím nezneužívat ke škatulkování nebo ostrakizaci takových horoskopů!

Projev někdejšího Atlanťana je síla, moc, chlad, citový odstup, vědomí nadřazenosti, odstup od fyzického těla, pobývání v čistě mentálním světe, s urputnou vůlí: aby bylo jak Já chci, jak si Já představuji.

Příkladem atlantské duše byl Karel IV. Není tím myšleno cokoli negativního o jeho osobě. Spíše, že mohl být spojen s oblastmi netušeného vědění a obklopovat se podobnými lidmi. Budování geometrických struktur, velkých koncepci, je dalším příkladem.

Atlanťané se nepotřebovali s lidmi osobně stýkat, stačilo spojovat se s jejich králi, vládci, šamany a vládnout lidem skrze ně. Bytostí, které takto nebo jinak Atlanťanům sloužili, je poměrově daleko více nez těch, kdo nyní chodí po zemi a kdysi skutečně byli samotnými Atlanťany, těch je málo. Některé skupiny lidí je uctívali, což Atlanťanům přišlo funny, nic takového nevyžadovali, uvažovali jen v pojmech funkčnosti, účelnosti, technologie. Občas střípek svého vedení nějakému svému spojenci předali, aby se jim mohl blýsknout.

Hlavní psychologicky trend, který se vyskytuje na zemi i kdekoli jinde ve vesmíru, který je reminiscenci atlantského archetypu, je moc vědění spojená s necítěním a odpojením těla, strach ze zranitelnosti, slabosti a emocionality.

Naše fyzická těla jsou stvořená tak dokonale, aby spojení s ním bylo nejlepší ochranou proti jakékoli kontaminaci ze strany atlantské civilizace.

Rozmnožování probíhalo různé, naše klonování skrze dna by bylo pouhým jedním procentem možnosti, kterými disponovali.

Párování neprobíhalo na základě lásky a sentimentu, spíše ritualizované, na základě dohody.
Kromě mužské a ženské polarity, identity, měli zřejmě i možnost neutrálního rodu. Trojúhelník byl základní strukturou jejich uvažování.

Nepotřebovali jíst v našem smyslu, znali jiné způsoby čerpáni energie.

Pro nás jsou Atlanťané mementem autodestrukčního mechanismu, který se aktivuje v jakékoli civilizaci, která si zvolí jako hlavní hodnotu moc, vědění a boj. Zničí sebe sama. Bude spláchnuta, restartována. Tento trend působí i v nás, ale jiné naše trendy, kvality a hodnoty mohou převážit.


Zdroj informací: konstelace 8.7.2016

2 komentáře:

  1. ...poslední odstavec - ten sedí..., některé aspekty Atlanťanů vnímám jinak, nejde o dračí nebo ještěří formy, podle mých poznatků byli souběžnou vývojovou genetickou laboratoří jako my - pro obnovu původní vyspělé lidské formy - z vrstvy primátů. Laboratoř na Maldeku padla za oběť neshodám civilizací, Marsovská laboratoř měla v základnu dravější formu opice a u nás opici mírnější.
    Vstup Marsovských agresivnějších vyhnanců na Zem pak vytvořil Atlantskou civilizaci - včetně další = egyptské mutace, která v současnosti dobíhá - a nastavuje se cílová etapa - proměna zvířecí psychiky mnoha lidí na psychiku lidskou, vymezující pravidla pro mantinely i nástroje řízení...

    OdpovědětSmazat