neděle 15. ledna 2017

Krize na Ukrajině z pohledu konstelací

Podívali jsme se konstelačním multi-perspektivním pohledem na situaci, která právě probíhá na Ukrajině. Výsledky jsou překvapující a poněkud na hranici žánru science fiction. Přesto jsem se rozhodl, že je zveřejním bez cenzury tak, jak se v konstelačním procesu objevily.


Oficiální ukrajinská vláda. Nemá takřka žádnou kontrolu nad situací, chvějí se jí nohy, její moc je čistě papírová. Může však vyjednávat ze západem a ovlivňovat média. Z toho jediného má oficiální ruská vláda trochu bobky (co zase západu "natroubí").


Ruská oligarchie. Tvrdí, ostřílení hoši, kteří se nebojí ničeho a nic je nemůže zastavit. "Skutečná moc vládnoucí na Ukrajině". Tento bod se kryje se skutečnou mocí vládnoucí v Rusku. Jde o ruskou mafii - oligarchii, která nepovažuje Ukrajinu za zemi oddělelenou od Ruska a nikdy nepovažovala (to je jakýsi konstrukt Evropanů). (Ukrajinské kořeny jsou ruským blíže než moravské českým.) Tato entita reálně vládne Rusku, Ukrajině a dalším částem Asie. Pozice a síla ruské mafie je tak neotřesitelná, že si to lze jen těžko představit. Snad pomůže (ilustrační) příměr ze světa gravitace: Na jeden gram moci české vlády připadá jeden kilogram ruské vlády a na něho zase tuna moci ruské oligarchie. Vztah s oficiální ruskou vládou: součinnost ve vzájemném respektu, ale v určité vzdálenosti. Rozdělili si moc ve státě na určité jasně dané hranici, přičemž moc oligarchie je samozřejmě větší (asi 70% ku 30%).(V konstelaci Molodce symbolicky zastupuje stará masivní černá žehlička - nahřívací a neelektrická).


Oficiální ruská vláda (Putin). Vážné zneklidnění situací, která jim přidělává jen problémy. Putin sice oficiálně vládne obrovské zemi s obrovskými rezervami, ale jeho výkonná moc je dost omezena, protože reálnou moc má ruská oligarchie. Putin musí politicky manévrovat tak, aby si proti sobě nepoštval ruskou oligarchii (nic jako skutečnou demokracii nemůže provozovat, aniž by jej okamžitě nesestřelili) - současně však pro západ musí nasazovat masku demokratického státníka. Je v dost obtížné situaci navenek i dovnitř. Invaze na Ukrajinu je iniciovaná ruskou oligarchií, ale Putin tuto skutečnost musí krýt tím, že jde vlastně o jeho záměr, jinak by prasklo, že on není skutečným vládcem Ruska. Je zděšen, že se rozvírá tato trhlina. Ukrajinská krize hrozí obnažit ocelově temné břicho Ruska. Proto s hrůzou v očích čumí na to, co ruští mafiáni (tvrdí molodci) zase provádějí na světové šachovnici, ale navenek se musí dál tvářit sebejistě a neztratit tvář.

Rusko Ukrajinu chápe odjakživa jako svou součást, leží v jeho zóně vlivu a chová se k ní podobně jako k tučné jalovičce, jíž je třeba správně dojit. Velká ruská země leží Putinovi u nohou taktéž do mrtě a unaveně vydojena (státem i mafií), ale na to je zvyklá již po staletí. Prostě si tak leží, nevzdorující, unavená a rozebraná. Lidé jsou tu odjakživa zvyklí přežít z mála.


USA. Vjem expanze, svobody, sebevědomí, chytrosti, neohroženosti, "mohu co chci", ale i uvolněnosti (nelpění na pravidlech). Postoj k Rusku: důležitý obchodní partner, s nímž máme jasně rozdělenou sféru vlivu. "Ukrajina je zcela očividně a podle všech dohod v ruské sféře vlivu a nikdy nás nenapadlo v této zóně zasahovat". Jako velmoc se zcela chová racionálně / obchodnicky a zasahuje jen tam, kde je to užitečné pro její obchodní zájmy, nic jiného nikdy nedělala a nikdy dělat nebude. Na žádný idealismus se zde nehraje. Krize na Ukrajině pro USA znamená jen další potenciální problémy pro sebe a své obchodní partnery. Nemá z ní žádný zisk. Postoj k Evropě: štít, legitimizující etiketa, jíž možno nasadit na vlastní bajonety, pokud potřebuji někde zaútočit a schovat to pod morální odůvodnění, které si Evropa vymyslí a svět to zbaští; proto s nimi spolupracuji. Mihne se zde Čína jako hlavní sparring-partner USA: jsou ekonomicky propojeni jako levá a pravá miska vah (v konstelaci je symbolicky jako předmět zastupuje levý a pravý sandál).


Evropská unie. Navenek moralizující postoj Mirka Dušína (vyvěrající jakoby ze stavu světa po první světové válce), ve skutečnosti neschopnost cokoli učinit. Krize na Ukrajině Evropu odkopává v její deklamované moralitě - a reálné impotenci jakkoli zasáhnout; takže jí tato situace hluboce zneklidňuje. Evropa vyčkává, co udělá její velký bráška USA, ale ten se stará (a vždy se staral) výhradně o své zájmy. Evropa vyčkává a vyčkává, nejraději by se tvářila, že se nic neděje a že vše má pod kontrolou. Její skautský úbor začíná mít trhliny, její skutečné tělo se obnažuje.

Protože situace v konstelaci zatím vypadá tak, že všechny velmoci jsou ukrajinskou krizí ohroženy a nikdo z ní "nemá radost", přidáváme do konstelace experimentálně další tři body:


"Bod toho, kdo skutečně vládne Americe". Zkoušíme, co zde objevíme. Stojí zde americké staré rody Rockefellerů a spol. smíšené částečně a v menší míře s evropskou aristokracií. Je zde vjem vypolstrovaných honosných prostor, kde se odehrávají tajná jednání v nejvyšších kruzích, v nichž se hovoří šeptem. Někteří by snad použili rádoby-tajemného výrazu "Ilumináti", který jim asi nějak lichotí - ale já zde ale nic magického ani fascinujícího nevidím - spíš bych použil prozaicky odlehčené označení "Gaylordi" (jakoby přestárlí, zjemnělí, zkostnatělí, ale velmi inteligentní baroni ve smokingu s určitými finesami a způsoby, na nichž narcistně lpí). Bod stojí těsně před USA, jako její neoficiální leader. Američané na tento bod hledí s určitou pýchou, vědí o něm a vnímají, že je zastřešuje a chrání, že jim poskytuje určité výhody, z nichž Američané mohou těžit (jako stádo ovcí dobře chráněné vlky). "Gaylordi" musí přeci jen respektovat určitá demokratická pravidla a nemohou činit úplně cokoli - nemohou si dovolit nebrat ohled na americké veřejné mínění. Postoj k Evropě: postupná infiltrace do evropských korporací, firem a bank skrze obchodní nabídky na racionálním základě - někde akceptovaná, někde odmítaná, záleží případ od případu. Nemohou expandovat nátlakem, ale chytrými nabídkami. Do určité doby se tato vrstva cítí být světovou elitou číslo jedna, cítí se neohrožená a nadřazená. Ovšem jen do té doby, než se na scéně objevují ruští molodci; to v baronech trochu hrkne. Paradox je totiž v tom, že ruští hoši nepoužívají kreditky a virtuální oběživo, nepracují s hypotékami, ale mají zbraně, kulky a tanky. Ruští hoši platí na dřevo. Jejich holé hlavy se nenechají zblbnout tím, na co si nelze sáhnout. Nelze se mezi ně infiltrovat, používají jiné metody; nemusí se řídit žádnými pravidly, demokracií ani veřejným míněním. Krize na Ukrajině zpochybňuje doposud neotřesitelnou moc "Gaylordů". Jejich imperium se lehce rozechvívá nejistotou. Kuloáry se - i přes snahu vše ututlat a tvářit se, že se nic neděje - šíří šum. Doposud panovalo jasné rozdělení sféry vlivu: "Molodci" dojí ruské impérium s přilehlým okolím - baroni dojí západ. Situací na Ukrajině se ukazuje, že molodci mohou expandovat a svět v tichosti přihlíží. Jde o demonstraci nově nabité síly, nezávislé na západním světě. Doposud fungující strategie baronů zde naráží na nové paradigma: zde racionálně-komerční infiltrace nefunguje; proti hrubé síle železa - kreditky s libovolnými ciframi selhávají. Navíc Molodci mají sami peněz dost. Nemají důvod ke spolupráci. Dělají si, co se jim zamane a strýček Putin si nervózně kouše nehty.


"Bod toho, kdo skutečně vládne světu." Zde stojí mimozemská rasa, která úzce spolupracuje s těmi, kdo vládnou Americe. Jsou hadovitě studení, racionálně kalkulující. Část lidstva (především ze západního světa) používají jako zdroj energie, který souvisí s tokem emocí. Nejde o invazi "zla", jak by si někdo mohl myslet, ale o dobrovolnou spolupráci mezi velkou částí lidstva a těmito bytostmi, o sdílení energetických zdrojů zřejmě na základě přenášení odpovědnosti vně sebe na způsob pasivní oběti. Tato rasa se obdobnými způsobem nemůže napojit na rusko - asijské populace, protože a) nespadají do její sféry vlivu a b) není zde energeticky, co brát, vše je již vydojeno; kde nic není, ani smrt nebere c) není možné čerpat z lidí, kteří jsou (byť na hrubo) srostlí se zemí (na úrovni první čakry) a nejsou napojeni na virtuální emoční toky (masmédia, holywood, bankovní a hypoteční systémy). / Zde ještě musím zmínit, že i z jiných konstelacích nám vycházelo, že právě propojení člověka se zemí skrze první čakru (zakořenění a primární důvěra) je nějak zásadní a většina politických zřízeních (i církví) se právě toto spojení snaží narušit, přestřihnout, aby byl člověk ovladatelný zvenčí a energeticky zcela závislý na společenském (náboženském / kmenovém) systému. Leč člověk je "designován" tak, že toto spojení se zemí skrze první čakru je jeho nezadatelné právo, jež je kdykoli možné obnovit, pokud člověk chce, navzdory sebemanipulativnějším technikám jeho vlád a vychovatelů. Zde se v tomto smyslu skrývá jeho nezničitelný diamant, skrze nějž se člověk energeticky spojuje se Zemí a tím také s celým kosmem. /


"Bod toho, kdo skutečně vyvolal konflikt na Ukrajině." Zde se objevuje vize shromáždění na úrovni, která je výš než planeta Země. (Předesílám, že o tom, že něco takového existuje, jsme před konstelací neměli povědomí. Vejrali jsme na tento bod, jak se říká, jako tele na vrata). Nejlepší označení by bylo: Galaktická federace. Jedná se o něco na způsob parlamentu na meziplanetární úrovni, v němž jsou zastoupeny stovky civilizací ve vesmíru. Každá civilizace si v tomto parlamentu hájí své zájmy, sdílí svobodně své postoje a přesvědčení. Panují zde protichůdná stanoviska ohledně vývoje na Zemi. Momentálně převažuje proud, který tvrdí, že lidstvo se nachází na takové (jakoby batolecí) úrovni vědomí, že potřebuje zásahy zvenčí, z galaktické úrovně. Jsou tu však i jiné proudy, které tvrdí, že do vývoje jednotlivých civilizací by se zasahovat nemělo, že je to neetické. (Asi jako my diskutujeme o zasahování do pralesních porostů na Šumavě). Přitom zde platí vesmírný zákon, že pokud určité procento lidstva dospěje na určitou limitní úroveň vědomí - nebo pokud většina lidstva takové zasahování odmítne - pak už se nesmí dít žádné zásahy. Tento a další zákony respektují všechny kosmické civilizace, protože jednoduše vědí, že protivením se proti nim si na sebe přivolají pohromu.  Lidstvo však této limitní hranice vědomí dosud nedosáhlo. Proto je zásah zvenčí konsensuálně povolen. Otázka souhlasu / nesouhlasu ze strany lidstva je sporná a je věcí kritiky, pokud lidstvo převážně o Galaktické federaci vůbec neví. Navzdory tomu se převažující názorový proud Galaktické federace rozhodl zvenčí zažehnout a eskalovat situaci na Ukrajině, jakoby momentálně neuralgickém bodu planety. S jakým cílem? Cílem má být změna rovnováhy globálních sil na zemi v neprospěch "Rockefellerů" - postupné snížení jejich moci a kapitálu. K tomu jsou (jako v aikidu) použity síly "ruských molodců", kteří pochopitelně o tom, že jsou momentálně takto využíváni vyššími silami, nemají ani tušení. Činí tak ze svého pohledu ve svém vlastním zájmu. (Na bod Galaktické federace hledí Molodci poněkud tupě, je mimo úroveň jejich vědomí). Galaktická federace se tímto zásahem snaží zvýšit úroveň vědomí na Zemi, resp. (to je asi přesněji řečeno) prosadit své vlastní převažující zájmy a ideje z hlediska své perspektivy. O přítomnosti "mimozemské civilizace vládnoucí na zemi" pochopitelně vědí, ale z jejich pohledu tu oni nedělají nic protivícího se vesmírným zákonům. (Asi jako bychom se my dívali, jak medvěd loví v řece pstruhy. Je to součást přírody a evoluce). I tato hadovitě-studená rasa je legitimně zastoupena v Galaktické federaci.

Zkoušíme, jestli o bodu GF ví Putin - ne přímo, ale je o tom někým v jeho okolí informován a může s tím ve variantě "co kdyby" strategicky kalkulovat. Rockefelleři (baroni) o tomto bodu Galaktické federace moc dobře vědí a svým způsobem zuří, protože stará dohoda byla, že jim je přenechána nebo nějak jinak tolerována správa Země. Tato dohoda však byla (zřejmě nečekaným přeskupením sil v Galaktickém parlamentu nebo zvýšeným tlakem na zrychlený vývoj Země) změněna. Zažívají rozčarování, přicházejí o své staré výsady. Bylo rozhodnuto jinak.

Nicméně i tak musím poctivě uvést, že i toto rozhodnutí je zase jinými proudy v Galaktické federaci zpochybňováno, protože jde určitou riskantní strategii, která se může a nemusí povést, která může a nemusí přinést výsledky. (Postupné snižování moci starých rodů na šachovnici světa). Ve hře je příliš mnoho sil a faktorů, která nelze předpovídat. Jde o sázku na pravděpodobnost, o sázku na "ukrajinskou kartu". Etičnost takového zásahu je v GF diskutována.


Bod "ukrajinského konfliktu" se v konstelaci symbolicky jeví jako osvětlený kříž uprostřed tmy, který má lidstvu něco důležitého odkrýt. Demaskuje skutečné postoje všech mocenských hráčů na Zemi.


*


Konstelace proběhla 7.8.2014 na Mezné v Českém Švýcarsku. 
Zadavatel zakázky: Štěpán Tušjak. 
Konstelující lektoři: Míša Zavřelová a Vojta Franče

1 komentář:

  1. Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

    Obchod odkudkoli - Čas jsou peníze. Obchodujte na počítači, mobilu a tabletu

    227,651,647 - Otevřené obchody na eToro

    OdpovědětVymazat