čtvrtek 20. dubna 2017

Soli-lunární fáze

Symbolický a psychologický výklad osmi fází soli-lunárního cyklu v nativitěJak tento text prakticky využít? Otevřu si v nějakém programu svůj horoskop. Podívám se v jaké úhlové vzdálenosti od sebe se nachází mé Slunce a Luna a podle toho zjistím, v jaké fázi jsem se narodil. (Například moje Slunce se nachází na 14 stupních Lva, kdežto moje Luna na 21 stupních Blíženců. Vzdálenost mezi nimi je 307 stupňů - což podle obrázku odpovídá Poslední čtvrti. Následující téma by se mě nějak mělo týkat.)


1. Nov 


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 0 - 45 stupňů. (Luna následuje po Slunci do 45 stupňů).

Mytologicky: dítě se rodí z temnot.

Symbolické obrazy: temnota, prach, les; nerozlišitelná temnota, kde se teprve rýsuje semínko, zárodek budoucí formy.

Zkušenost duše: čekání na pokoru - pak teprve nastane posun.

Vnitřní vyladění: nejistota, rozklepanost; neví jak dosáhnout cíle přímo. Navenek se však snaží projevovat zcela sebejistě. Snaží se ze všech styl toto vnitřní vyladění překrýt vnější dokonalou formou. V tom jsou mistři, trénují to celý život.

Jak s tím naložit? Odkrýt svou nejistotu, jít k jejím kořenům, zpracovat ji; projít pralesem vlastního nevědomí. Tím se nakonec dostane k pokoře, pýcha a nejistota zmizí. Onu původní temnotu novu (les, chaos) mají chápat jako potenciální zdroj (syrové) síly, jež je jim k dispozici, pokud touto zkušeností (skze les k pokoře) projdou. Tato syrová instinktivní síla snoubící se s dětskou spontánností je pak člověku darem.

2. Srpkovitá Luna


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 45 - 90 stupňů.

Mytologicky: Duše (zárodek, semínko) dosedá do hmoty, příjimá gravitaci (omezení i výživu) půdy. Zakořeňuje se, zabydluje, stabilizuje se. Pro (leckteré) ego je to pokořující zkušenost (přijmout omezující tvar a být člověkem, který pokorně oře). Duše teprve hledá své místo ve světě, svůj pocit sebehodnoty, díky němuž se jeho bytí upevňuje. Po upevnění vyzařuje zemský klid a stálost.

Symbolický obraz: hnědo - stříbřito - zlatá barva (zemitost, loajálnost, jíž třeba docenit, prosvítit)

Základní kvality: štědrost, hlasitost, volnost, zářivost (vyzařování do okolí); hodně toho unesou na svých bedrech: vyrovnanost, spolehlivost, přímost.

Rada: buďte sví, věřte si, využijte pevnost a jistotu, jež je vám dána, doceňte ji; vaše zemitost a věcnost je velkým darem pro vás i pro druhé, i když možná máte tendenci to přehlížet jako samozřejmost.

Jak tento dar využít: vaše věcnost, realismus netrpí chimérami (jak je tomu u většiny lidí). Můžete ji využít při budování jakýchkoli projektů.

Na co si dávat pozor: jste velmi citliví na křivé zacházení; přílišná zranitelnost (vedoucí k ukřivděnosti). (Zvědomte si to). Dále pak v kontaktu s lidmi: podlézavost (snaha zavděčit se) vyplývající pravděpodobně z vašeho nedocenění vás samých vámi samými.

3. První čtvrť


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 90 - 135 stupňů.

Mytologicky: zrození HRDINY, který se chce vzepřít materiálnímu světu (kam byl v předchozí fázi vržen), a k tomu potřebuje křídla mýtické obrazotvornosti. Zrození víry (skrze níž odůvodňuje potupné vržení do hmoty) a lidské revolty. Duše se od služby předchozí fáze vzpíná k hledání smyslu. Potřebuje zápas, výzvy, aby si vysloužil své ostruhy.

Symbolický obraz: svět jako na divokém západě: dobrodružství a výzvy, široké pláně, mohu vyrazit kudy chci, svět mi leží u nohou.

Nutkání: chci vynikat, být v něčem dobrý, vyniknout v čemkoli, být king.

Na co si dát pozor: nerezignovat při prohře a nesetrvat v ukřivděnosti. Naopak po prohře jako v rodeu: zpět do sedla!

Muži: Přijměte, že toto k téma k vám nějak bytostně patří a žijte to.

Ženy: Mají tendenci žít tento příběh jako muži (kovbojsky, hrdinsky), ale to nesvědčí jejich ženské části. Mají vytříbit svou intuici a skrze ni vyniknout, bez ohledu na očekávání a tlak vnějšího (patriarchálního) světa. Mají se naučit být dobré v něčem svém. Jinak se stávají neurotickými perfekcionistkami. Mají ale růst v tom svém, ženském, což vyžaduje duchovní hledání a osvobození se od mužské persony a porovnávání se s vněšjím světem. Zkrátka: nechtějte být jako chlapi.

4. Vypouklá luna


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 135 - 180 stupňů.

Mytologicky: hledač, poutník, hráč. Jeho osvícení (kompletace tvaru) leží až v následující fázi. Nyní se toulá a užívá si to.

Symbolický obraz: vánoční jarmark, příjemné lehké napětí, kde je práce a odpočinek v rovnováze. Nebo: veselý, přátelský pejsek.

Základní kvality: štědrost, vyrovnanost, vstřícnost, přátelskost, ochota; nebrat nic příliš vážně.

Životní úkol: nechce hledat žádný "velký úkol" ani hloubku: chce si hrát - a právě tím žije podstatu této lunární fáze a osvěžuje druhé svou nezatíženou přítomností.

Muži: veselí společníci a hráči.

Ženy: to mají trochu těžší, neboť musí hledat, co je kdysi rozesmutnilo, sestoupit na své osamělé, opuštěné dno, zpracovat téma zde obsažené, a přitom si uchovat vřelost. Představme si znovu onen vánoční jarmark: je zde zima, zebe nás, ale přitom je tu něco vřelého, co hřeje. Něco nás hřeje u srdce. Tento obraz ilustruje motiv, kterým žena (resp feminniní část muže) s vypouklou lunou musí nějak projít: projít fází ledu, zpracovat své zranění, roztát a dospět do vřelosti.

Pozor na: stín v podobě nezpracované agrese (psík potlačuje vlka v sobě). Je třeba se učit, jak s agresí zacházet (a potlačení  n e n í  řešení).

O co nakonec jde: uchovat si vřelé srdce.

Poznámka: Lidé s vypouklou lunou (těsně před plným tvarem úplňku), mají tendenci mít oblibu v neuzavřených tvarech - hrát si, nedospět k něčemu závaznému a pevnému. Více je baví "hledat", než "nalézt".

5. Úplněk


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 180 - 225 stupňů.

Mytologicky: dosažení nového obzoru, v němž se po krizi (temné noci) dostavuje osvícení. Hrdina stane na pláni zalité měsíčním světlem a krajina se na okamžik rozsvítí. Možná, že vzápětí zase zhasne. Kdo ví? Možná na chvíli zahlédl stav jednoty, který je symboliziván balzamickou lunou.

Základní kvality: ženská síla v plnosti, hojnost, sytost, až majetnickost. Na druhé straně proměnlivost, zranitelnost, otevřenost; ale také souznění, pochopení, empatie. Vůdcovství.

Symbolický obraz: Krásná žena oděná ve zlatě, smyslná, magická, chvíli empatická a chvíli sobecká - předvádí všechny ženské protichůdné kvality v rychlém sledu. Má pocit, že má právo na všechno až jakoby nejen prožívat, ale i vlastnit, podržet u sebe (v podobě zlata). Ženy mohou s tímto obrazem nějak korespondovat, zatímco muži se s tímto mocným obrazem snaží vypořádat spíše distancí - hledají způsob jak mu v sobě čelit, aby jím nebyli zničeni, ochromeni: natolik je úplňková luna mocná. Někteří muži se pak raději vyhýbají ženskému světu vůbec, aby si uchovali klid - ale pak mu zase v jiné fázi zcela propadají. Všechny tyto extrémy k úplňkové luně patří.

Dar: Plnost prožitku.

Jak s tím naložit? Respektovat (všechny) své pocity.

Jak lze toto postavení využít? Vést druhé.

Pozor na: materialismus (aby hmota nepohltila ducha, měli by být v rovnováze, jen tak se uchová skutečná plnost životního proudu).

6. Luna rozsévačka


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 225 - 270 stupňů.

Mytologicky: Při přechozím zážitku záblesku došlo k oplození (insipraci) duše, a ta nyní potřebuje plodit, tvořit a dělit se o to, co ve zkušenostech (kdysi) nabyla. Tvůrce, Těhotná žena.

Symbolický obraz: zlato - bílá barva; chmýří pampelišky - vítr jemně fouká a roznáší semínka potenciálního pokladu do okolí.

Základní kvality: upřímnost, citlivost, hravost; občas náladovost a nevlídnost; jinak veselost, dávání, snadné plynutí; "mít všechno na háku" a spokojeně si plynout. Toto vyladění je více femininí a především ženy s tímto postavením by se měly postarat o to, aby tuto kvalitu žily.

Dar: Umění dávat (podělit se o své plody).

Jak s tím naložit? Nebojte se dávat, co jste.

7. Poslední čtvrť


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 270 - 315 stupňů.

Mytologicky: Revolucionář, Průkopník.

Základní kvality: plnost citů; vítězství (nad vlastními lidskými slabostmi).

Symbolický obraz: barva temně modro-zelená až stříbrná. Socha svobody.

Pozor na:
  • marnivost, zhýralost, nabubřelost (nadřazenost)
  • neustrnout ve svém vývoji
  • neztratit "hrot pravdy" a nevyměnit ho za to, říkat davu to, co chce slyšet, abych dosáhl širší popularity
Imperativ v tomto životě: dosáhnout vyššího stavu vědomí; je jim k tomu dán zvláštní náboj. Tito lidé mají probouzet sebe a tím inspirovat a vést i druhé ve stejném snažení. Také mají prolomit staré kry - zažité struktury, které již nefungují. Vlastně ukazují se vztyčeným prstem (nebo pochodní) na následující stav vědomí (balzamická luna), kde už vlastně panuje "ticho úplného dovršení"; proto má tato předfáze více burcující, průkopnický charakter, který připravuje "průklest" pro lepší příští.

Rada: Následovat svou bojovnost. Neustrnout. Zakoušet vítězství.

8. Balzamická Luna


Slunce a Luna se nacházejí při narození jedince ve vzdálenosti 315 - 360 stupňů.

Mytologicky: Duše dosáhla plnosti cyklu. Rodí se Mistr. Semínko se během celého cyklu proměňovalo ve sladký plod, který nyní (nabitý zkušenostmi a pochopením) může roztát v půdě, vrátit v jednotu. A možná se už chystá cyklus nový...

Základní kvality: vyrovnanost, klid, nadhled, pochopení, moudrost, zralost; mír; "vím, tedy jsem".

Symbolický obraz: Stav dovršení, stav úplnosti. Duše obsáhla nějaký okruh a nyní stojí na jeho konci. Může tohoto daru využít moudře, anebo se jím nechat zaslepit a tento dar zneužít. Vidíme obraz (potenciálního) mistra, který se však také může stát karikaturou (blazeovaného) mistra (namistrované ego). Pravděpodobně se tak jako tak jedná o duši, která má mnoho za sebou a může těžit z minulých zkušeností. Pravděpodobně je jí k dispozici mnoho darů.

Na co si dát pozor: pocit nadřazenosti vyplývající z toho, že "vím". Nebezpečí tohoto postavení Luny spočívá ve zneužití postavení a vlády nad lidmi.

Rada: Buďte skromní.


Zdroj: Konstelace s astrologickou skupinou (2016)

Žádné komentáře:

Okomentovat